Handelsbetingelser

1 Generelle oplysninger:

SmartVick 4U
Paltholmterrasserne 17J

3520 Farum

Danmark
mailadresse: Kundeservice@smartvick4u.com
Telefonnummer:+45 22807787

 

2 Bankoplysninger:

SmartVick 4U har lunar business som bank

Reg. 6695

Kontonr. 1001115142

 2.1 Betaling:

Hvis der skulle ske det at der er en udsolgt vare eller et leverandørsvigt eller leveringstiden bliver udskudt vil SmartVick 4U gøre alt for at kontakte kunden hurtigst mulig og finde en løsning enten ved at få sin betaling tilbage eller finde et tilsvarende produkt og give den bedste rådgivning til det.

 2.2 Prisfejl:
Hvis en pris åbenlyst er behæftet med fejl, og kunden rimeligvis burde havde indset dette, er SmartVick 4U ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

3.3 Betalingsmuligheder:

 • Dankort
 • VISA
 • Mastercard
 • Amerikan ekspress
 • Discover
 • Bank
 • Viabill  (Finanseringsmulighed)
 • ANYDAY (Finanseringsmulighed)
 • Paypal
 • Mobilepay
 • Kontant (kun ved afhentning og aftale med SmartVick 4U)
 • Efter aftale (kun for virksomheder eller offentlige kunder, som i forvejen har indgået en betalingsaftale med SmartVick 4U)

Vi tager ikke kortgebyrer.

Bemærk, at der dog stadig kan opkræves gebyrer for brug af korttyper udstedt uden for EU.
Hvis der er tale om Diners Club og American Express, kræves det, at I har en direkte indløsningsaftale med hhv. Diners Club og/eller American Express.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.
ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.  

Betaler du via PayPal, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere om betingelserne på PayPals hjemmeside.  

4 Betingelserne for betaling med ViaBill

4.1 Ansøgning om kredit:

Debitor skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have et gyldigt betalingskort dansk personnummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive kreditgodkendt.

Når kundeforholdet etableres, skal ViaBill have oplysninger om Debitors CPR nr. Når Debitor skal underskrive online, legitimeres Debitor med NemID sammenholdt med CPR-opslag.

Før Kreditaftalen indgås foretager ViaBill en kreditvurdering af Debitor efter gældende regler. Debitors kreditværdighed vurderes bl.a. på oplysninger indhentet fra Kreditregisteret, RKI og andre kreditoplysningsbureauer, der kan have data om Debitor. En kreditgodkendelse afgøres udelukkende af ViaBill.

Ønsker Debitor at foretage et køb, der samlet set ikke kan rummes indenfor Det Samlede Kreditbeløb, vil Debitor kunne blive tilbudt en kreditaftale med en af ViaBills samarbejdspartnere. ViaBill er ikke ansvarlig for denne kreditaftale, da ViaBill kun er formidler af kontakten med den pågældende kreditudbyder.

4.2 Kreditaftalen:

Hvis Debitors kreditansøgning bliver godkendt, indgås Kreditaftalen mellem ViaBill og Debitor. Kreditaftalen indeholder bl.a. en nærmere beskrivelse af Det Samlede Kreditbeløb som Debitor får stillet til rådighed, hvordan kreditten skal afvikles og omkostningerne der er forbundet med Kreditaftalen, herunder størrelsen på Kontogebyret.

Når Kreditaftalen indgås, sender ViaBill en velkomstmail til den af Debitor oplyste e-mailadresse (samt en SMS om at e-mailen er afsendt). Velkomstmailen indeholder informationer om Aftalegrundlaget, herudover sendes yderligere en mail med link til “Mit ViaBill” samt førstegangskodeord hertil. Efter modtagelse af velkomstmailen skal Debitor sørge for at logge på “Mit ViaBill” på viabill.dk og ændre kodeordet til et personligt kodeord.

4.3 Køb med ViaBill:

Debitor kan benytte ViaBill som betalingsmåde inden for Det Samlede Kreditbeløb til køb i de webshops, der samarbejder med ViaBill. Det Samlede Kreditbeløb er personligt og må kun bruges af Debitor. Det Samlede Kreditbeløb fremgår til enhver tid af Debitors side på “Mit ViaBill”.

Ved køb med ViaBill som betalingsmåde sørger ViaBill for at betale købesummen til webshoppen på vegne af Debitor. ViaBill er ikke ansvarlig for salget i den pågældende webshop, herunder for aftalens opfyldelse. Alle reklamationer og henvendelser i anledning af købet skal derfor rettes til den pågældende webshop og ikke til ViaBill.

Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for ViaBill til at foretage automatisk kortbetalinger, se Vilkår for automatisk kortbetaling.

Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sin e-mail og sit mobilnr. Oplysningerne gemmes og bruges til at identificere Debitors identitet, hvor Debitors e-mail anvendes til identifikation af Debitor og ViaBill sender en SMS-kode til Debitor, som Debitor af sikkerhedsmæssige årsager skal bruge til at forhindre misbrug og for at kunne gennemføre købet.

Hver gang Debitor foretager et køb med ViaBill, vil ændringen i Kredit Saldo fremgå af Debitors side i “Mit ViaBill” og blive sendt til Debitor på e-mail.

Hvis Debitor ikke betaler Det Forfaldne Beløb rettidigt, vil Debitor efterfølgende ikke kunne foretage nye køb med ViaBill som betalingsmiddel. Så snart Det forfaldne beløb er betalt, kan Debitor igen foretage nye køb.

 

Vil du vide mere om Viabill kredit brug derfor det her link https://viabill.io/forretningsbetingelser/premium/

5 Betingelserne for betaling med Anyday

Forbrugerbetingelser for anvendelse af Anyday

Disse betingelser er gældende for alle Brugere, der anvender Anydays delbetalingsløsning.

 1.      Definitioner

Anyday, vi, os, vores:

Anyday A/S, CVR-nr. 41140216, Mariane Thomsens Gade 4B, 4., 8000 Aarhus C

Anyday Aftalen: 

Den individuelle aftale mellem Brugeren og Anyday om køb på kredit

Aftalegrundlag:

Brugerens kreditansøgning, Betingelserne, Anyday Aftalen og Betingelser for automatisk kortbetaling

Betingelser:

De betingelser, der er angivet i dette dokument

Bruger:

Den forbruger og fysiske person i denne aftale, der har indgået aftale med Anyday om delbetaling gennem Produktet

Det Forfaldne Beløb:

Summen af forfaldne Månedlige Afdrag og eventuelle tilskrevne omkostninger

Det Udnyttede Beløb:

Den del af Kreditrammen som Brugeren har udnyttet med fradrag af de foretagne afdrag og øvrige

indbetalinger

Første Afdrag:

Den første betaling efter et nyt køb med Produktet som betalingsmåde

Kreditramme:

Det beløb, der stilles til rådighed efter Anyday Aftalen eksklusive eventuelt tilskrevne omkostninger

Månedligt Afdrag:

Den del af Det Udnyttede Beløb, som Brugeren skal betale månedligt

Produktet:

Den delbetalingsløsning, der stilles til rådighed af Anyday

Samlet Saldo

Summen af de foretagne køb på kredit samt eventuelle tilskrevne omkostninger med fradrag af indbetalte afdrag og øvrige indbetalinger

Shop:

Enhver af Anydays partneres webshops, hvorigennem der tilbydes betaling via Produktet

 2. Formål

2.1

Nærværende Betingelser finder anvendelse i forholdet mellem Brugeren og Anyday for køb på kredit via Produktet. De til enhver tid gældende betingelser fremgår af www.anyday.dk.

 3. Brug af Produktet

3.1

Ved valg af Produktet som betalingsmåde i Shoppen, kan Brugeren anvende Produktet til at betale for den pågældende ordre. Anyday betaler købesummen til Shoppen på vegne af Brugeren.

3.2

Første gang Brugeren anvender Produktet, ledes Brugeren igennem oprettelsen, hvor Brugeren skal indtaste oplysninger til brug for kreditvurdering, entydig identifikation og betaling. Brugeren indtaster sine betalingskortoplysninger, der gemmes til at initiere fremtidige betalinger.

3.3

Ved efterfølgende køb verificerer Brugeren sig og gennemgår og godkender herefter købet. Nye køb vil medføre, at Brugerens saldo genberegnes, jf. punkt 6.2. Ved hvert køb fremgår den aktuelle betalingsplan tydeligt.

 4. Kreditansøgning

4.1

Brugeren skal være myndig, have et gyldigt betalingskort, dansk CPR-nummer og være registreret i folkeregistret på en dansk adresse. 

4.2

Anyday foretager kreditværdighedsvurdering af Brugeren. Anyday anvender tredjeparter til at bistå med denne proces, og Brugeren vil i den forbindelse blive bedt om at afgive informationer om sin økonomi m.m. Kreditværdighedsvurderingen resulterer i at Brugeren enten godkendes eller afvises. Udfaldet af kreditværdighedsvurderingen afgøres alene af Anyday.

4.3

Hvis Brugeren anmoder om at anvende Produktet til et køb, der overstiger, hvad Anyday kan tilbyde Brugeren, kan Brugeren blive tilbudt en kreditaftale gennem en af Anydays finansieringspartnere. I sådant tilfælde optræder Anyday alene som kreditformidler, og kan derfor ikke holdes til ansvar for kreditaftalen og det efterfølgende aftaleforhold mellem Brugeren og sådan finansieringspartner.

 5. Aftalerelation

5.1

Anyday er ikke ansvarlig for varen eller tjenesteydelsen, der betales for med Produktet. Reklamationer og henvendelser relateret til den købte vare eller tjenesteydelse skal rettes mod Shoppen.

5.2

Hvis ikke Brugeren betaler Månedligt Afdrag rettidigt, vil Brugeren være afskåret fra at anvende Produktet som betalingsmåde ved efterfølgende køb. Når Det Forfaldne Beløb er betalt, kan Brugeren igen anvende Produktet som betalingsmåde, medmindre Brugerens konto er overdraget til inkasso.

5.3

Kreditrammen stilles personligt til rådighed for Brugeren og må ikke anvendes af andre.

 6. Betalingsvilkår

6.1

Brugeren afdrager hver måned det Månedlige Afdrag.

6.2

Ved hvert køb reserverer Anyday Første Afdrag af ordrebeløbet på Brugerens betalingskort. Første Afdrag trækkes endeligt ved Shoppens afsendelse af ordren, hvilket også er forfaldsdag for Første Afdrag. Efterfølgende betales Månedligt Afdrag med den sidste bankdag som forfaldsdag i hver af de tre følgende måneder. Det Udnyttede Beløb betales altid over 3 måneder ud over betalingen af Første Afdrag.

6.3

Brugeren accepterer, at Anyday kan foretage en automatisk hævning på Brugerens betalingskort i henhold til Betingelser for automatisk kortbetaling.

6.4

Brugeren skal til enhver tid have et gyldigt og aktivt betalingskort tilknyttet. Visa, MasterCard og Visa/Dankort kan anvendes. Brugerens tilbagekaldelse af samtykke til, at Anyday må anvende betalingskortoplysninger til betaling i henhold til Anyday Aftalen, anses for værende misligholdelse af Anyday Aftalen, jf. punkt 11.

6.5

Brugeren kan selv foretage ekstra indbetalinger til dækning af indeværende måneds Månedlige Afdrag og de følgende måneders Månedlige Afdrag og/eller til dækning af eventuelt tilskrevne gebyrer. Sådanne ekstra betalinger sker via Brugerens side i My Anyday.

6.6

Indbetalinger vil blive anvendt til betaling i henhold til Anyday Aftalen i følgende prioriterede rækkefølge:

1. Eventuelle rykker- og inkassogebyrer
2. Forfaldne Månedlige Afdrag
3. Månedligt Afdrag for indeværende måned
4. Afkortning af løbetiden

 7. Forsinket betaling

7.1

Hvis ikke Anyday kunne foretage automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb på det tilmeldte betalingskort af årsager, der kan begrundes i Brugerens forhold, vil Anyday være berettiget til at opkræve renter og gebyrer og eventuelt overdrage fordringen til inkasso i henhold til den til enhver tid gældende rentelov.

7.2

Hvis ikke Anyday kan gennemføre en betaling for Månedligt Afdrag via Brugerens betalingskort af årsager, der er begrundet i Brugerens forhold, har Anyday ret til at trække Det Forfaldne Beløb via NETS Betalingsservice. Sådan betaling vil være enkeltstående, og Brugeren er pligtig at muliggøre automatisk kortbetaling straks herefter.

 8. Meddelelser

8.1

Meddelelser fremsendes til Brugeren via e-mail, SMS, brev eller push-beskeder via app.

 9. Kontakt - og betalingsoplysninger

9.1

Det er Brugerens ansvar at dennes kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse, adresse og telefonnummer, altid er korrekte og opdaterede. Tilsvarende skal Brugeren sørge for at oplysningerne om Brugerens betalingskort altid er korrekte og ajourførte, ex. ved udløb, bankskift, spærring, bortkomst eller lignende. Et nyt betalingskort tilmeldes ikke automatisk. Ændringer kan ske i MyAnyday eller ved henvendelse til kontakt@anyday.io. Kortoplysninger må af sikkerhedsgrunde aldrig sendes via e-mail.

10. Ændringer

10.1

Hvis ændringen er til fordel for Brugeren, kan Anyday foretage en sådan uden varsel. I modsat fald kan der fra Anydays side ske ændringer med 30 dages varsel, medmindre længere varsel er påkrævet efter lovgivningen. Anyday kan foretage ændringer i tilfælde af regulatoriske ændringer eller ændring af myndighedsforanstaltninger, for at imødegå betydelige ændringer i det almindelige renteniveau eller ved produktmæssige ændringer.

10.2

Ved Anydays varsling af nye vilkår, har Brugeren ret til at opsige Anyday Aftalen med virkning fra den dato, hvor ændringerne træder i kraft. Sådan opsigelse bevirker, at Samlet Saldo skal betales på den dag, hvor opsigelsen får virkning.

10.3

Ændringer vil blive meddelt og varslet som beskrevet under punkt 8.

 11. Misligholdelse og misbrug

11.1

Ved Brugerens misligholdelse, kan Anyday vælge at ophæve Aftalegrundlaget og/eller afskære Brugere fra at anvende Produktet yderligere. Ophævelse resulterer i, at Samlet Saldo forfalder til betaling straks.

11.2

Aftalegrundlaget anses for værende misligholdt i følgende tilfælde:

o Brugeren unddrager sig betaling eller forsøger herpå
o Brugeren har ikke overholdt sin pligt i medfør af punkt 9
o Brugeren er bagud med betaling af et beløb, som udgør 50 % eller mere af Samlet Saldo
o Brugeren har ikke betalt ét eller flere Månedlige Afdrag til tiden og derfor har fået tilskrevet ét eller flere rykkergebyrer
o Brugeren ikke længere opfylder Anydays interne krav for kreditvurdering eller ikke medvirker til opfyldelse af Anydays forpligtelser efter hvidvasklovgivningen
o Brugeren afgår ved døden
o Brugeren tager fast ophold uden for Danmark.

11.3

Hvis Brugeren har mistanke om at dennes konto misbruges af andre, skal dette straks meddeles til kontakt@anyday.dk. Ved Anydays registrering af misbrug eller mistanke herom, vil Brugerens konto blive lukket ned og forholdet skal politianmeldes.

 12. Fortrydelse

12.1

Fortrydelse af købet af en vare eller tjenesteydelse, hvor Produktet er anvendt som betalingsmåde, følger de regler, som Shoppen har, og skal meddeles over for den givne Shop.

12.2

Aftalegrundlaget kan fortrydes uden begrundelse ved at meddele dette til Anyday pr. e-mail, telefon eller brev. Brugeren kan eventuelt anvende den standardfortrydelsesformular, der fremgår nederst i dette punkt.

Brugeren skal meddele Anyday fortrydelsen af Aftalegrundlaget inden for 14 dage efter den dag, hvor Anyday Aftalen blev indgået, hvilket anses for at være samtidig med det første køb, hvor Produktet anvendtes. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag eller grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Brugeren vente til den førstkommende hverdag.

Snarest og senest 30 dage efter Brugeren har meddelt, at denne fortryder Aftalegrundlaget, skal Brugeren foretage betaling af Det Forfaldne Beløb til Anyday.

Standardfortrydelsesformular:
Til Anyday A/S, Mariane Thomsens Gade 4B, 4., 8000 Aarhus C, kontakt@anyday.io:
o Vedr. køb med Anyday på webshop: _______________, den _____, ordrenummer _________:
o Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om levering af følgende tjenesteydelser: _______________
o Bestilt den ____, modtaget den ____
o Forbrugerens navn: _______________
o Forbrugerens adresse: ________________
o Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir): _______________- Dato: ________________

 13. Overdragelse

13.1

Anyday kan uden Brugerens samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i Aftalegrundlaget til en tredjepart.

 14. Behandling af personoplysninger

14.1

Brugerens personoplysninger behandles i overensstemmelse med vores persondatapolitik, der findes på anyday.io/gdpr/privacy-policy-shopper.

 15. Lovvalg

15.1

Dansk ret finder anvendelse, medmindre andet følger af præceptive regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor Brugeren har bopæl.

15.2

Forholdet mellem Brugeren og Anyday er ikke omfattet af en garantifond eller -ordning.

 16. Klageadgang

16.1

Brugeren kan indsende klager over Aftalegrundlaget til kontakt@anyday.io. Hvis der ikke i den forbindelse opnås enighed, kan Brugeren klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. 

16.2

Brugeren kan også vælge at indgive klage til EU’s onlineportal. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved klagens indgivelse skal Anydays e-mailadresse angives kontakt@anyday.io.

Betingelser for automatisk kortbetaling

1. Omfang

1.1

Nærværende betingelser for automatisk kortbetaling udgør en del af aftalen mellem Brugeren og Anyday.

 2. Automatisk kortbetaling

2.1

De betalingskortoplysninger, som Brugeren har tilknyttet sin Anyday konto, gemmes og anvendes efterfølgende af Anyday til at foretage automatisk kortbetaling.

2.2

Første Afdrag og Månedligt Afdrag trækkes fra Brugerens tilknyttede betalingskort på de aftalte forfaldsdage. Såfremt det ikke er muligt for Anyday at trække Månedligt Afdrag på den aftalte forfaldsdag, vil Anyday initiere automatisk kortbetaling den 1. og 2. i den følgende måned.

 3. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

3.1

Hver måned sender Anyday en e-mail indeholdende indeværende måneds betalingsoversigt. Hvis Brugeren ønsker at afvise betalingen (ex fordi Brugeren mener at beløbet er fejlagtigt), skal dette senest dagen inden den aftalte forfaldsdag meddeles til Anyday på kontakt@anyday.io. Afvisning af betaling betragtes som misligholdelse, jf. Betingelsernes punkt 11, medmindre Brugeren har sørget for rettidig betaling på anden vis.

3.2

Indsigelser mod allerede gennemførte betalinger kan rettes til kontakt@anyday.io eller ved at Brugeren henvender sig til sin egen bank/betalingskortudsteder.

3.3

Brugeren har ret til at tilbagekalde sit samtykke til Anydays fortsatte anvendelse af Brugerens betalingskortoplysninger til automatisk kortbetaling. Tilbagekaldelse sker ved henvendelse til kontakt@anyday.io. Tilbagekaldelse af samtykke betragtes som misligholdelse, jf. Betingelsernes punkt 11, medmindre Brugeren har sørget for rettidig betaling på anden vis.

 4. Sikkerhed

4.1

Brugerens betalingskortoplysninger registreres og opbevares sikkert og betryggende hos tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder. Anyday har alene adgang til de første 6 og sidste 4 cifre af kortnummeret, idet disse anvendes til at identificere hvilket kort, som er tilmeldt Brugerens Anyday-konto. Anyday opbevarer betalingskortets udløbsdato med henblik på at kunne supportere Brugeren og sende en e-mail til denne inden betalingskortet udløber.

Vil du vide mere om ANYDAY Brug derfor dette link:

https://www.anyday.io/

6 Fragt:

SmartVick 4U anvender fragtfirma PostNord, til levering i Danmark. Kan kun Afhentes på adresse ved aftale med SmartVick 4U
Fragtmetode og estimeret leveringstid fremgår ved bestilling af det enkelte produkt. Udvalget af fragtmetoder og dermed fragtpriser kan derfor variere, da forskellige årsager såsom vægt og varens dimensioner afgør fragtmulighederne. Derudover anvender vi dropshipments udenom vores lager i form af en tredjepartsleverandør til forsendelse af bestillinger, hvis dette er muligt. 
SmartVick 4U leverer kun til fastlandet, brofaste øer samt Bornholm.

7 Fortrydelsesret:

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret ifølge loven. Men hos SmartVick 4U har du hele 365 dage    
 Fortrydelsesfristen udløber 365 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Fristen indebærer, at du har 365 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. standardfortrydelsesformular og sende den på e-mail til kundeservice@smartvick4u.com Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder del af dit køb.

7.1 Returnering:
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.  Du kan bestille en returlabel hos os, når du opretter din fortrydelsessag. Hvis du har købt din returlabel hos os, hæfter vi, hvis der opstår en skade under transporten.
Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder pakker over 20 kg. Vejer pakken over 20 kg. Kontakt vores supportafdeling for nærmere information på (+45) 20887787

7.2 Ingen fortrydelsesret:
Disse aftaler kan ikke fortrydes:

-          Hvis emballagen er brudt.

7.3 Varens stand, når du sender den retur:

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes, at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber eller den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen, da varen kan påføre sig, skader undervejs i transporten, som du kommer til at hæfte for.

Varens stand, når du sender den retur

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

7.3 Tilbagebetaling af købsbeløbet:
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.
 
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen. Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående adresse. med aftale fra SmartVick 4U.

 Varen sendes til:
SmartVick 4U

Paltholmterrasserne 17J

3520 Farum

7.4 Reklamationsret:

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.  

Varen sendes til:

SmartVick 4U

Paltholmterrasserne 17J

3520 Farum

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Ved at bruge returretten skal du Bruge linket i bunden af siden som skal udfyldes sendes til kundeservice@smartvick4u.com du vil herefter modtag returlabel der skal sættes på pakken og det bliver på købers regning den bliver sendt retur på og beløbet vil blive trukket på returbeløbet pakken sendes tilbage med postnord og koster 48 kr. ved modtagelse af pakken vil varen blive efterkontrolleret for skader eller andet derefter vil pengene blive sat tilbage på det kort der er blevet brugt.

Skader på produkter forårsaget af betjenings- eller håndteringsfejl, modifikationer, installation af tredjepartssoftware eller groft misbrug er ikke dækket af reklamationsretten.

Husk at tage en kopi/backup af samtlige data. SmartVick 4U kan ikke gøres ansvarlig for tabt data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af SmartVick 4U måtte have skabt, medmindre det følger direkte af dansk lovgivning.

8 Klageadgang:

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte kundeservice@smartvick4u.com Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

9 Fortrydelsesormular:

Fotrydelsesformular

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 26.09.2021